Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.01.2019.-28.02.2019.)

02.06.2019.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), no 1.janvāra līdz 28.februārim 2019.gadā noorganizētas 7 apmācību kursi pārtikas un saistīto nozaru uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā.