Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.12.2018.-31.12.2018.)

10.04.2019. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), no 1.decembra līdz 31.decembrim 2018.gadā tika apmācīti SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs” darbinieki.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā.