LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Noslēdzies Pārtikas produktu kvalitātes klāstera 1. posms

31.12.2015. ir noslēdzies LPUF vadītais Pārtikas produktu kvalitātes klāstera pirmais posms, kurā veiksmīgi ir sasniegti klasterim izvirzītie mērķi - veicināt pārtikas nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, zinātniski pētniecisko institūciju, izglītības iestāžu un citu institūciju efektīvu un kvalitatīvu sadarbību, lai sekmētu pārtikas nozares un komersantu konkurētspējas celšanu, klastera dalībnieku eksporta apjoma palielināšanu, attīstīt inovācijas, esošo produktu kvalitātes uzlabošanu un jaunu augstas kvalitātes produktu ieviešanu.  

Projekta „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, līgums ar LIAA nr. L-KAP-12-0010 no 2012. gada 12. septembra, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.