LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

22.09.2016. Pārtikas produktu kvalitātes klasteris noslēdzis starptautiskās sadarbības līgumus

No 19. līdz 20. septembrim Varšavā norisinājās gadskārtējā klasteru sadarbības konference "4th Cluster Matchmaking Conference: Internationalisation the Strategic Way", kurā piedalījās 30 valstu pārstāvji no vairāk nekā 200 klasteriem.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītajam Pārtikas produktu kvalitātes klasterim dalība šajā pasākumā bija īpaši veiksmīga.

Jau konferences pirmajā dienā tika noslēgti divi sadarbības līgumi par kopīgu dalību projektos ar starptautisko klasteri "UNIMOS Foundation" un "Smart Food" klasteri no Lietuvas.

Šobrīd vēl turpinās sarunas par tālāku sadarbību ar klasteriem no Spānijas, Francijas, Portugāles, Polijas un Skandināvijas valstīm.


Līguma parakstīšana starp Pārtikas produktu kvalitātes klasteri un "Smart Food" klasteri

 


Līguma parakstīšana starp Pārtikas produktu kvalitātes klasteri un UNIMOS Foundation klasteri par starptautisko sadarbību un kopīgu projektu realizāciju

 


Varšavas konferences vadītāji atzinīgi novērtē konferences laikā parakstīto līgumu starp Pārtikas produktu kvalitātes klasteri un UNIMOS Foundation klasteri