LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) turpina projekta „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Otrajā projekta „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris” īstenošanas gadā (līgums ar LIAA no 2012. gada 12. septembra, nr. L-KAP-12-0010) LPUF turpina pārtikas nozares savstarpēji nesaistītu komersantu un zinātniski pētniecisko institūciju sadarbību, lai sekmētu pārtikas nozares un komersantu konkurētspējas celšanu.