LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Apmācības

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta - “Pārtikas un ar to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” – īstenošanu, kas ilgs līdz 2018. gada 31. decembrim.

Projekta mērķis: apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta kopējie izdevumi: 1 434 000 EUR, t.sk. ERAF finansējums: 900 000 EUR.

ERAF atbalsta intensitāte:

Mazajiem uzņēmumiem

70%

Vidējiem uzņēmumiem

60%

Lielajiem uzņēmumiem

50%

Uzņēmumiem, kuru pēdējā gada pārskataa peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj. EUR

30%

 

Lai iestātos LPUF apmācību projektā, uzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  • Jābūt pārtikas un dzērienu ražotājam (NACE 2.red.): C 10 “Pārtikas produktu ražošana”, C 11 “Dzērienu ražošana”.
  • Komersants nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam.
  • Nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 150 EUR.

Iestājoties ir jāizpilda un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Apraksts par MVK deklarācijas aizpildīšanu http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas projektu vadītāju Ilzi Zuimaču pa tālr. 67808968 vai e-pastu ilze.zuimaca@lpuf.lv