LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Apmācību projekta īstenošanas gaita

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija īsteno projektu “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), kura ietvaros sekmīgi noorganizētas astoņas apmācību kusi sešiem uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām tabulā.