LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.02.2018.-30.04.2018.)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007) 2018.gadā no 1.februāra līdz 2018.gada 30.aprīlim noorganizētas divdesmit seši apmācību kursi nozares uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā.