LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana (Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests metodiskais materiāls)

Metodiskais materiāls
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana
(Izstrādāts 2013.gada 15.oktobrī)

Saturs:

  1. Vispārīgie jautājumi
  2. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums
  3. Nodokļa atvieglojumi  par apgādībā esošām personām
  4. Nodokļa papildu atvieglojumi invalīdiem vai politiski represētām personām vai nacionālas pretošanās kustības dalībniekiem
  5. Neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana pa dienām
  6. Saistošo normatīvo aktu saraksts

Links uz "Metodiskais materiāls DOC"
Links uz Metodiskais materiāls PDF