LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Komersanti var saņemt atbalstu produktu un ražotņu sertificēšanai un reģistrēšanai

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisijas skaidrojumu, kurā atļauts sniegt atbalstu komersantiem produktu un ražotņu sertifikācijas (atbilstības novērtēšanas) izmaksu segšanai. Tas nozīmē, ka jau no šodienas komersanti var iesniegt pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kas 70 % apmērā segs produktu un ražotņu sertifikācijas izmaksas, bet ne vairāk kā 25 000 EUR vienam komersantam gadā.

Šāds atbalsts iespējams, pateicoties Ministru kabineta apstiprinātajai atbalsta programmai „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”. Vairāk par šo programmu var uzzināt Latvijas Investīciju un aģentūras mājaslapā http://liaa.gov.lv/lv/es-fondi/pienem/arejo-tirgu-apgusana-arejais-marketings-6-un-turpmakas-kartas

Kā zināms, ņemot vērā Krievijas Federācijas noteiktās ekonomiskās sankcijas atsevišķu nozaru Eiropas Savienībā ražoto produktu grupu importa aizliegumu, kas būtiski ietekmē Latvijas komersantu eksporta apjomus, Ministru kabineta šā gada 14. oktobra sēdē tika papildus piešķirti 7 miljoni EUR atbalstam komersantiem jaunu eksporta tirgu apgūšanai.

Komersantu atbalstam programmas „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros papildus piešķirti 4 miljoni EUR. Savukārt komersantu atbalstam programmas „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros papildus tika piešķirti 3 miljoni EUR, vienlaikus paaugstinot atbalsta intensitāti līdz 70 %.