LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Latvijas Pārtikas kompetences centrs

Ar Latvijas Pārtikas kompetences centra palīdzību ir iespēja saņemt atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei pārtikas nozarē, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu līdz pat 80% apmērā.  Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts par kopējo summu 5 606 302,63 EUR.

Viena projekta apmēram, lai pretendētu uz ES līdzfinansējumu, jābūt robežās no 30 000 EUR līdz 500 000 EUR.

 Atbalsta intensitāte

Mazie

Vidējie

Lielie

Rūpnieciskie pētījumi
   + ja ir efektīva sadarbība

70%
+10%

60%
+15%

50%
+15%

Eksperimentālā izstrādne
  + ja ir efektīva sadarbība

45%
+15%

35%
+15%

25%
+15%

Ja Jums ir interese izstrādāt jaunu produktu vai ieviest jaunas tehnoloģijas savā uzņēmumā, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, sazinieties ar Latvijas Pārtikas kompetences centra direktoru Armandu Lejas-Krūmiņu pa tālr. 67808968 vai e-pastu armands.lejas-krumins@lpuf.lv.