LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Latvijas pārtikas ražotāji aktīvi interesējas par atbalsta iespējām

Vairāki desmiti Latvijas pārtikas ražotāji vakar pulcējās Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas kopsapulcē, kurā galvenā uzmanība tika veltīta iespējām iegūt atbalstu Latvijas pārtikas ražošanas attīstībai. Lielāko uzņēmēju interesi radīja iespējas daļēji dzēst kredītprocentus, Eiropas Biznesa attīstības tīkla (EEN) sniegtās iespējas atrast potenciālos sadarbības partnerus jaunos eksporta tirgos, kā arī iespējas saņemt finansiālu atbalstu ražošanas modernizācijai.

Kā atzina LPUF padomes priekšsēdētāja Ināra Šure, tad pārtikas ražotāju interese par jaunām attīstības iespējām ir ļoti liela: “Uzņēmēji meklē visdažādākos ceļus, kā izdzīvot un attīstīties pašreizējos konkurences apstākļos. Tiek meklēts gan finansiālais, gan intelektuālais atbalsts jaunu tirgu iekarošanai, jo, kā pierāda prakse, tad ne tikai nauda, bet arī zināšanas ir tas, kā trūkst uzņēmumiem savai attīstībai, it īpaši, ja runa ir par ārvalstu tirgiem.”

Piemēram, LIAA pārstāvji uzņēmējus iepazīstināja par tām plašajām ENN iespējām un bezmaksas pakalpojumiem, kas ir pieejami ikvienam, kurš meklē jaunus noieta tirgus. Kā atzina eksperti, tad Latvijas uzņēmēji vēl visai kūtri izmanto iespējas iegūt šajā tīklā pieejamo informāciju, lai gan tas neprasa finanšu ieguldījumus. Savukārt Zemkopības ministrijas pārstāvji informēja, ka Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros līdz pat 2020. gadam lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem ir pieejams kopējais atbalsts aptuveni 500 milj. eiro apmērā. Piemēram, pārtikas ražotāji var pretendēt uz atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādei un iepakošanai paredzētu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmatūras iegādei, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju rekonstrukcijai.

“Lai arī ekonomiskā situācija valstī un visā pasaulē neattīstās tik strauji un labvēlīgi, kā pārtikas ražotājiem gribētos, tas nav iemesls, lai apstātos. Gluži pretēji, tiek meklēti arvien jauni risinājumi, kā stiprināt savu uzņēmumu, kā radīt jaunus un interesantus produktus, lai piesaistītu patērētāju uzmanību. Redzot, ar kādu jaudu tiek meklēti jauni noieta tirgi, domāju, ka 2016. gads Latvijas pārtikas ražotājiem būs pietiekami veiksmīgs,” atzīst I.Šure.

Kā nākamā gada prioritātes LPUF kopā ar pārtikas ražotājiem kopsapulcē definēja darbu pie nodokļu politikas izstrādes, atbalsta un sadarbības programmu attīstību eksporta veicināšanā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanu un darbu uzsākšanu  2014. - 2020. gada plānošanas periodā ERAF projektiem: klasteru programmā; kompetenču centru programmā; nodarbināto konkurētspējas celšanas programmā. Tāpat tiks ņemta aktīva dalība profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanā atbilstoši ražotāju vajadzībām.