LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

LPUF īsteno projektu “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007)

Apmācību projekts

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija īsteno projektu “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), kura ietvaros ir veikti iepirkumi, un ir iespējams pieteikties šādiem kursiem:

 1. 5S metodikas izmantošana uzņēmuma efektivitātes palielināšanai - SIA “WIN partners” (Kristīne Ķiuka -67788015);
 2.  Problēmu risināšanas metodes ražošanas uzņēmumos ar mērķi celt produktivitāti - SIA “WIN partners” (Kristīne Ķiuka -67788015);
 3. FMEA (Failure Modes & Effects Anlysis) metodes izmantošana ražošanas procesa reālo un potenciālo risku izvērtēšanai, ieviešot jaunus produktus ražošanā - SIA “WIN partners” (Kristīne Ķiuka -67788015);
 4. Vērtību plūsmas karte – Value Stream Mapping – ražošanas procesā. Esošās situācijas un vēlamā procesa kartēšana ar mērķi novērst neefektīvus procesa posmus - SIA “WIN partners” (Kristīne Ķiuka -67788015);
 5. 8 zudumu veidi ražošanā un to novēršanas metodes – ar mērķi palielināt laiku, kurā tiek radītas vērtības - SIA “WIN partners” (Kristīne Ķiuka -67788015);
 6. Efektīva un ātra iekārtu nomaiņa un iestatīšana nākošajam produktam, lai sasniegtu pilnu ražošanas jaudu - SIA “WIN partners” (Kristīne Ķiuka -67788015);
 7. Ražošanas procesa soļu standartizēšana, izmantojot līdzšinējo zināmo labāko praksi, ar mērķi būtiski uzlabot produktu kvalitāti un darba ražīgumu - SIA “WIN partners” (Kristīne Ķiuka -67788015);
 8. Procesu pieeja pārtikas nozares uzņēmumu vadības sistēmas organizācijā. Esošo procesu pārskatīšana, pilveidošana un reorganizācija – SIA A.Pundura konsultāciju centrs (Normunds Reips – 29101321);
 9. Risku vadība strauji mainīgos tirgus apstākļos. Starptautisko standartu (ISO 9001:2015; ISO 31000:2009)  specifiskās prasības risku pārvaldībā pārtikas uzņēmumos - SIA A.Pundura konsultāciju centrs (Normunds Reips – 29101321);
 10. Starptautiski atzītas pārvaldības sistēmas - pamats drošas un kvalitatīvas pārtikas produktu ražošanai un izplatīšanai. ISO,  FSSC, BRC,  IFS , HALAL, KOSHER, BIO u.c. - SIA A.Pundura konsultāciju centrs (Normunds Reips – 29101321);
 11. Alergēnu vadība pārtikas ražošanas un izplatīšanas uzņēmumos - SIA A.Pundura konsultāciju centrs (Normunds Reips – 29101321);
 12. Pārtikas preču marķējums, ES regula NR.1169/2011. Pārtikas uzturvērtības un enerģētiskās vērtības aprēķināšana - SIA A.Pundura konsultāciju centrs (Normunds Reips – 29101321);
 13. Vides (ISO 14001:2015) standarta jaunās redakcijas specifika pārtikas nozares uzņēmumos. Energoefektivitātes (ISO 50001:2011) standarts kā būtiska vides pārvaldības sistēmas sastāvdaļa - SIA A.Pundura konsultāciju centrs (Normunds Reips – 29101321);
 14. Mūsdienīga un efektīva ražošanas vadība. Kā veidot inovatīvu un ilgtspējīgu ražošanas uzņēmumu – SIA “TRIVIUMS apmācība” (Inese Kuka -67282219);
 15. Produktivitāti veicinoša motivācijas sistēma uzņēmumā. Kā izveidot un uzturēt - SIA “TRIVIUMS apmācība” (Inese Kuka -67282219);
 16. Efektīva krājumu plūsmas vadība. Realizācijas process. Kā pievienot vērtību? - SIA “TRIVIUMS apmācība” (Inese Kuka -67282219);
 17. Kā produktīvi plānot ražošanu. Modernās metodes - SIA “TRIVIUMS apmācība” (Inese Kuka -67282219);
 18. Inovācijas kultūras veidošana uzņēmumā. Stratēģiskā attīstība. Augsta pievieotās vērtības radīšana un pamatojums - SIA “TRIVIUMS apmācība” (Inese Kuka -67282219);
 19. Ražošanas vadības sistēmas nozīme uzņēmuma attīstības veidošanā – SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 20. Realizācijas procesa ietekme uz inovatīvu produktu ražošanu - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 21. Izejvielu sagādes ķēdes procesa ietekme uz ražošanu - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 22. Ražošanas noliktavu uzskaites procesa ietekme uz ražošanu - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 23. Inovatīvu produktu ražošanas uzskaite un vadība - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 24. Finanšu uzskaites procesu ietekme uz ražošanas vadību inovatīvu produktu ražošanā - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 25. Ražošanas analītikas veikšana inovatīvu produktu ražošanas procesā - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 26. Ražošanas vadības sistēmas administrēšana un uzturēšana inovāciju procesā - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 27. Ražošanas darbinieku produktivitātes optimizācija - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 28. Jauna produkta izstrāde izmantojot simulācijas metodes - SIA “Aletio” (Ronalds Šulcs – 67888723);
 29. Taupīga ražošanas tehnoloģija un to ietekme uz produktivitāti – SIA “Komercizglītības centrs” (Vitalijs Ļaskutkins – 67240562);
 30. Inovatīvas vides veidošana uzņēmumā un personāla - SIA “Komercizglītības centrs” (Vitalijs Ļaskutkins – 67240562);
 31. Procesu orientēta vadības sistēma ražošanas uzņēmumā un augstas pievienotās vērtības procesi - SIA “Komercizglītības centrs” (Vitalijs Ļaskutkins – 67240562);
 32. Produktīva ražošanas vadīšana - SIA “Komercizglītības centrs” (Vitalijs Ļaskutkins – 67240562).

Lai pieteiktos šīm apmācībām vai kādām citām, lūgums sazināties ar projektu vadītāju Ilzi Zuimaču (talr.: 67808968).

Informācija par projektu:

 • Projekta mērķis ir apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.
 • Apmācības plānotas 30 mēnešus (līdz 31.12.2018.).
 • ERAF atbalsta intensitāte: mazajiem uzņēmumiem 70%, vidējiem uzņēmumiem 60%, lielajiem uzņēmumiem 50% vai uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj.EUR -30%. 
 • Finansējumu nepiešķir:  1) apmācībām augstākās izglītības programmās; 2) apmācībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punktā (apmācības, kuras uzņēmumi rīko, lai nodrošinātu atbilstību valsts obligātiem standartiem attiecībā uz mācībā); 3) transportlīdzekļu vadītāju kursiem A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai.