LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Metodiskais materiāls uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem

Grozījumi izdarīti 22.06.2012.,

04.11.2013.

Saturs

I. Vispārīgā informācija 3
II. Definīcijas un skaidrojumi 3
III. Nodokļa maksātāji un nodokļa apmērs 4
IV. Nodokļa iemaksāšanas kartība valsts budžetā 10
V. Nodokļa uzrādīšana grāmatvedības reģistros un citu nodokļu normatīvo aktu piemērošana 13
1. Nodokļa uzradīšana grāmatvedības reģistros 13
2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana 13
3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana 15
3.1. Grāmatvedību kārtojot vienkārša ieraksta sistēmā 15
3.2. Grāmatvedību kārtojot divkāršā ieraksta sistēmā 18
4. Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana 19
VI. Atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas un deklarēšanās transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā 23
VII. Nodokļa atmaksāšana 32
VIII. Saistošo normatīvo aktu saraksts 35
Pielikumi 36

Links uz "Metodisko materiālu DOC"
Links uz "Metodisko materiālu PDF"