LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Par ārvalsts darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Metodiskais materiāls
Par ārvalsts darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
(Izstrādāts 2013.gada 1.oktobrī)

Saturs

  1. Vispārīgie nosacījumi 3
  2. Ārvalsts darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka - statusa noteikšana. 3
  3. Reģistrācijas kārtība. 4
  4. Obligāto iemaksu objekts un likmes. 5
  5. Obligāto iemaksu veikšanas kārtība un termiņi 5
  6. Saistošo normatīvo aktu saraksts. 7