LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Valde

Valde vada LPUF ikdienas darbību un pārstāv biedrību bez īpaša pilnvarojuma.

Ligita Turnere,
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes locekle