LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Pārtikas produktu kvalitātes klasteris piedalās konferencē “Packaging innovation for the food industry”

2018. gada 6. jūnijā Viļņā notika starptautiska konference “Packaging innovation for the food industry”, kuru BSR Stars Innovation Express projekta “Food and packaging clusters collaboration through innovation development” ietvaros organizēja projekta īstenotāji – Pārtikas produktu kvalitātes klasteris kopā ar kolēģiem no Lietuvas, Zviedrijas un Polijas.

Konferencē tika apskatītas jaunākās tendences pārtikas iepakojuma jomā, notika diskusijas un uzņēmumu pārstāvju neformālas sarunas. Šādas  sarunas ļoti noderīgas izrādījās uzņēmumam SIA “Lāči”, kuri konferences laikā atrada potenciālo distributoru Lietuvas tirgum un uzsāka konkrētas sarunas par tālāku sadarbību.

SIA “Lāči” eksporta nodaļas vadītāja Sergeja Avsejenko: “Uzskatām, ka šādus pasākumus ir jārīko regulāri, jo tie  palīdz “turēt acis vaļā”. Turklāt tā ir iespēja, kā mūsu gadījumā tā arī notika, iegūt jaunus kontaktus un potenciālos sadarbības partnerus.”