LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris turpina darbu

2017. gada 31. janvārī Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris” (nr. 3.2.1.1/16/A/002) realizāciju.

Projekta mērķis ir veicināt klastera dalībnieku un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot nozares un komersantu konkurētspēju. Projekta ilgums ir 48 mēneši.

Galvenie Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera darbības virzieni:

  • eksporta aktivitātes;
  • palīdzība starptautiskās sadarbības aktivitātēs (dalība kopīgajos iepirkumos, starptautiskā finansējuma piesaiste dažādiem projektiem;
  • sadarbība ar pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;
  • Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (Zaļā un Bordo karotītes) attīstība.

Atbalsta intensitāte iesaistītajiem uzņēmumiem – 85%.