LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Pārtikas ražotāju un uzņēmēju pārstāvju atklāta vēstule par Veselības ministrijas izstrādātajiem grozījumiem.

Informācija medijiem
15.01.2016. 

Ministru kabinetam, LR Veselības ministrijai, LR Zemkopības ministrijai,
LR Izglītības un zinātnes ministrijai
un LR Labklājības ministrijai

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas maiznieku biedrības, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības, Latvijas gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācijas, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Valmieras tehnikuma, Latvijas Augļkopju asociācijas

 

AICINĀJUMS

Apturēt MK noteikumu „Par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” darbību, kas apstiprināti ar būtiskiem trūkumiem un negatīvi ietekmē Latvijas pārtikas nozari.

Pārtikas nozares uzņēmēji un  pārstāvji uzskata, ka būtisko nepilnību dēļ spēkā esošie MK noteikumi Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” ir jāaptur un jāatiežas pie iepriekšējās versijas uz laiku, kamēr tiks novērstas visas nepilnības.

Ražotāji piekrīt, ka noteikumos ir jābūt punktam, ka produktu ražošanā nedrīkst izmantot no sintētiskām izejvielām iegūtās  krāsvielas un ģenētiski modificētus organismus, diemžēl šoreiz Veselības ministrija ir aizgājusi par tālu.  Proti, grozītajos noteikums iekļautas normas, kas aizliedz izmantot no dabiskām izejvielām iegūtās pārtikas piedevas, piemēram, biešu un burkānu sulu, kas nenodara kaitējumu cilvēku veselībai un ir ļoti nepieciešamas dažādu pārtikas produktu ražošanā, piemēram, siera. Turklāt šādi ierobežojumi skar arī vietējos izejvielu piegādātājus – lauksaimniekus, jo ražotājiem, samazinot produkcijas ražošanu, samazināsies arī izejvielu apjomi.

Interesanti, ka darba grupā, kura strādāja pie šiem grozījumiem, tika diskutēts par pārtikas piedevām un ārsti, kā arī uztura speciālisti bija atzīmējuši tās piedevas, kas ir nekaitīgas veselībai. Diemžēl mums nezināmu iemeslu dēļ pēdējā brīdi ir koriģēts saskaņotais MK noteikumu projekts un ir aizliegtas pilnībā visas pārtikas piedevas. Tāpat šajos MK noteikumos iekļautās normas ir pretrunā ar  pašas Veselības ministrijas izstrādāto “Sabalansētas ēdienkartes sastādīšana 1. – 4. klašu skolēniem”.

Pieņemtajos grozījumos ir arī definētas arī mācību iestādes, uz kurām attiecas šie noteikumi. Nav saprotams, kādēļ aizmirsts par veselības un labklājības nozares iestādēm, piemēram, sociālās aprūpes institūcijām un ārstniecības iestādēm, kur arī ir ļoti būtiski pacientiem piedāvāt kvalitatīvu pārtiku. Ja ir patiesa vēlme rūpēties par sabiedrības veselības uzlabošanu, tad vajadzētu būt konsekventiem un izmaiņas attiecināt uz visiem.

Sasteigtie grozījumi rada arī problēmas profesionālās izglītības iestādēm, kuras sagatavo topošos pavārus, konditorus, pārtikas ražošanas tehniķus un citus pārtikas nozares speciālistus un šo izglītības iestāžu mācību darbnīcās saskaņā ar izglītības programmu saturu tiek izmantoti “aizliegtie” produkti. Šīs skolas būs spiestas utilizēt topošo speciālistu mācību procesā ražoto produkciju, kas ir pretrunā  Eiropas Savienības uzstādījumam un cīņai par pārtikas lietderīgu izmantošanu un nepieļaušanu to nonākšanai atkritumos. Kā zināms, arī skolu budžeti ir ierobežoti. Šādi utilizētie produkti novedīs pie līdzekļu trūkuma izejvielu iegādei.

Mēs arī uzskatām, ka ir jāizvirza vienotas prasības ēdienam, kas pieejams gan skolas ēdnīcā, gan kafejnīcā. Ir dīvaini, ka šobrīd šie noteikumi atšķiras, jo bērni pusdieno arī skolas kafejnīcās. Ja tiešām ir mērķis rūpēties par bērnu veselīgu uzturu, tad jābūt vienādiem noteikumiem, ko ēd, nevis kā kritēriju izvirzīt „ēdnīca” vai „kafejnīca”.

Uzskatām, ka ir jāpārtrauc prakse, kad Veselības ministrija nepārtraukti nepamatoti koriģē pārtikas normatīvās bāzes prasības.