LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Programmas Horizon2020 uzsaukums pārtikas nozarē: SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS

Informācija redzama pielikumā N1 (PDF) un Pielikumā N2 (PDF)

Papildus jau apkopotajiem tematiem, vairākus tuvākajā laikā gaidāmus tematus (atzīmēti kā Forthcoming) iespējams aplūkot šeit: http://goo.gl/6LfUeC