LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Projekta “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007) īstenošana

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007) 2016.gada septembrī noorganizēts viens apmācību kurss nozares uzņēmumam.

Gala labuma guvējs: SIA “FOREVERS”, reģ.Nr. 40003307535

NACE kods: 10.13 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
Komersanta statuss: vidējs
Uzņēmuma apgrozījums: 30106618 EUR
Bilances kopsumma: 11371234 EUR
Darbinieku skaits: 247
Finansējuma intensitāte: 60 %

Apmācību sniedzējs un pasniedzējs: SIA „WIN partners”, Tatjana Semjonova

Norises vieta: Rīga
Norises laiks un stundu skaits:26.09.2016. un 27.09.2016., 12 h
Apmācību kopējās izmaksas visiem dalībniekiem: 4700,00 EUR

Īss apraksts par apmācību kursu:5S metode ir vizuālā vadība, skaidra un vienādi saprotama visiem darbiniekiem, kas ļauj ātri identificēt procesa zudumus un rīkoties to novēršanai. Apmācībās tiek apskatīti 5S metodikas pamatprincipi (1S – sašķirošana, 2S – sakārtošana, 3S – sakopšana, 4S – standartizēšana un 5S – saglabāšana jeb uzturēšana) un galvenie ieguvumi no tās, kā arī apmācību laikā tiek apgūts 5S sistēmas ieviešanas, vadības un uzturēšanas modelis. Apmācību apgūšana dod iespēju uzņēmumam sekmēt darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu un nepārtraukti uzlabot uzņēmuma konkurētspēju ilgtermiņā.

Apmācību klasifikators: Ražošanas inženierzinības un vadības joma

Viedās specializācijas joma: Bioekonomika