LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Projekts “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide”, Nr.1.2.2.1/16/A/007

2016.gada 6.jūnijā Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Nr.1.2.2.1/16/A/007.

Īstenojot projektu "Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide" laika posmā no 2016.gada 23.marta līdz 2018.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis - apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

ERAF atbalsta intensitāte: mazajiem uzņēmumiem 70%, vidējiem uzņēmumiem 60%, lielajiem uzņēmumiem 50% vai uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj.EUR -30%. 

Plānotās mācību jomās: Ražošanas inženierzinības un vadība, Ražošana un pārstrāde, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Telemātika un loģistika, Telemehānika un loģistika, Datorzinātnes, Dizains, Vides aizsardzība.

Finansējumu nepiešķir:

  1. apmācībām augstākās izglītības programmās;
  2. apmācībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punktā (apmācības, kuras uzņēmumi rīko, lai nodrošinātu atbilstību valsts obligātiem standartiem attiecībā uz mācībā);
  3. transportlīdzekļu vadītāju kursiem A1, A, B1 un M kategorijas iegūšanai.