LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Seminārs par Zaļo iepirkumu valsts un pašvaldību iestādēs – dalībnieku prezentācijas

8. septembrī norisinājās seminārs, kurā vienkopus pulcējās vairāk kā 100 dalībnieki – uzņēmēji, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, lai diskutētu par Zaļo iepirkumu valsts un pašvaldību iestādēs.

Klātesošie uzklausīja gan speciālistu sniegto informāciju par pašreizējo situāciju un plānotajiem uzlabojumiem iepirkumu jomā, gan arī izteica savu viedokli un novērtējumu par esošo situācija.

Ar semināra lektoru prezentācijām varat iepazīties šeit:

  1. Janis Brizga "Ilgtspējīgs pārtikas patēriņš Dzīvescikla pieeja "
  2. Dace Ugare "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”"
  3. Māris Klismets "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība "
  4. Aktualitātes pārtikas produktu iepirkumos – problēmas un risinājumi

Seminārs “Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma un Zaļie iepirkumi valsts un pašvaldību iestādēs” 2016. gada 8. septembrī, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, 1. zālē, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā.

Programma

11:00 – 11:30
Dalībnieku reģistrācija un kafija

11:30 – 11:50 Semināra atklāšana
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa par atbalstu dalībai Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (NPKS).

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure Zaļās un Bordo karotītes attīstību. Realizētās un plānotās mārketinga aktivitātes

11:50 – 12:10
Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam, tā piemērošanas kārtība un “Dzīves cikla” pieejas izmantošana. Eiropas Komisijas zaļā publiskā iepirkuma kritēriji pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. VARAM Koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets un SIA “Smartgreen” valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga

12:10 – 12:20
Jautājumi

12:20 – 12:40
Grozījumi MK noteikumos par ēdināšanu mācību un ārstniecības iestādēs. 

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora  vietniece Dace Ugare

12:40 – 12:50
Jautājumi

12:50 – 13:10
Aktualitātes pārtikas produktu iepirkumos – problēmas un risinājumi

Iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile

13:10 – 13:20
Jautājumi

13:20 – 14:00
Diskusijas pie kafijas tases