LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Zinātniskie pētījumi projektā „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija turpina projekta „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Otrajā projekta īstenošanas gadā (līgums ar LIAA no 2012. gada 12. septembra, nr. L-KAP-12-0010) uzsākti zinātniskie pētījumi:

  • Augļaugu pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģisko risinājumu izstrāde produktu kvalitātes nodrošināšanai;
  • Izejvielu un ražošanas tehnoloģisko procesu izvērtējums rudzu maizes kvalitātes un mikrobioloģiskās drošības uzlabošanai.