Biedri

Par LPUF biedriem var kļūt uzņēmumi un profesionālās asociācijas, kuru darbība saistīta ar pārtikas pārstrādi, kā arī citas juridiskas personas, kuras atbalsta LPUF mērķus, tās darbību un Statūtus.

Kas jādara, lai iestātos LPUF?

Lai iestātos LPUF ir jāraksta iestāšanās pieteikums (iesnieguma veidlapa), kas jāiesniedz LPUF vai arī jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa LPUF interneta mājas lapā.

Par jauno biedra uzņemšanu lemj Valde.