Eiropas Komisija: Covid-19 un pārtikas nekaitīgums (Jautājumi un atbildes)