Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera (PPKK) eksporta aktivitātes 2019. gadā

  1. gadā PPKK eksporta aktivitātēs tika uzrunāti vairāk kā 650 potenciālie iepircēji no 23 valstīm (Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes, Nīderlandes, Vācijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Čehijas, Bulgārijas, Gruzijas, Lielbritānijas, Īrijas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Ungārijas, Slovākijas, Austrālijas, Ķīnas, AAE).

Ir notikušas 10 uzņēmumu eksporta misijas uz Islandi, Franciju, AAE, Ķīnu, Vāciju, Zviedriju, Austrāliju, kā arī ienākošā iepircēju vizīte Latvijā ar ražotņu apmeklējumu, kur piedalījās 10 Latvijas pārtikas ražotāji. Kopumā 60 tikšanās ārpus Latvijas un 48 tikšanās Latvijā.