Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris uzsāks realizēt Horizon 2020 projektu

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi projektu Better Factory, ko realizēs LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris kopā ar partneriem no citām ES valstīm Horizon 2020 uzsaukumā “Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms”. Projektā paredzēta jaunu un personalizētu produktu izstrāde izmantojot inovatīvas tehnoloģijas. Projekts Better Factory tiks uzsākts 2020. gada oktobrī un ilgs 4 gadus.