Pārtikas un Informācijas tehnoloģiju nozaru iepazīšanas seminārs

2021.gada 21.janvārī notiks Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija biedru un IT nozares tiešsaistes seminārs.

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris/Digitālās inovācijas centrs ir uzsācis starpnozaru iepazīšanās ciklu “Latvijas digitālā vērtība”, kuras plānotas attīstīt Eiropas Digitālās inovācijas centra Latvijā (European Digital Innovation Hub, EDIH) ietvaros. Informācijas tehnoloģiju nozare kā tehnoloģiju un risinājumu piegādātāji, savukārt – citas nozares attiecīgi norāda uz savām vajadzībām un nepieciešamībām.

Darbs notiks 11 “stacijās”, kurās tiks izskatīti tādi jautājumi kā Personāla digitalizācija, darbinieku maiņu plānošanas un izmaksu kontroles sistēma, sistēmu savietojamība, apkopju veikšanas uzskaites/kontroles sistēma, pielietojamie vispārīgie digitālie risinājumi ražošanā, uzņēmuma resursu plānošana un kontrole, kas aptver uzņēmumu kopumā, klientu bloks: vadīt, plānot un attīstīt darbu ar klientiem, citi uzņēmuma segmenti: noliktava, loģistika, iekārtu remonts un apkope, energoresursu kontrole un vadība u.c. ražojošiem uzņēmumiem svarīgi segmenti.