Apmācību projekta īstenošanas gaita (2022.gada jūnijs-septembris)

Projekts "Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide" (Nr.1.2.2.1/16/A/007) 2022.gada jūnijs-septembris.

Detalizētāka informācija skatiet tabulā.