Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide

Projekta “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” mērķis ir apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta Nr.1.2.2.1/16/A/007.

Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2023.gada 31.decembris.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR  1 992 084, no tām plānotais ERAF atbalsts EUR  897 792 un ERAF virssaistību finansējuma atbalsts EUR 360 000.

Projekta ietvaros ir plānots apmācībās iesaistīt 1762 dalībniekus no 60 nozares uzņēmuma, bet virssaistību finansējuma projekta ietvaros – 48 dalībniekus no 12 nozares uzņēmumiem.

ERAF atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

  • sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
  • vidējiem komersantiem – 60 %;
  • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 % vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 50 %;
  • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5 % apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 30 %.

Atbalstu apmācību kursiem un konsultācijām var saņemt šādās jomās:

Telemātika un loģistika; Ražošanas inženierzinības un vadība; Datoru lietošana (tikai lietpratējiem); Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; Inženierzinātnes un tehnoloģijas; Ražošana un pārstrāde; Vides aizsardzība; Valodas (zviedru, norvēģu, somu un vācu); Elektroniskā komercija; Mārketings un tirdzniecība; Biznesa vadība; Kvalitātes nodrošināšana un vadība; Projektu vadība.

Pieteikšanās apmācību kursiem un konsultācijām ir atvērta visu projekta norises laiku.

Piesakoties apmācību projektā, uzņēmumiem jāaizpilda un jāiesniedz:

  1. Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/
  2. Gala labuma pieteikums ar apliecinājumu.
  3. MVK deklarācija ar pielikumu.
  4. Uzņēmuma gada pārskats (arī saistīto uzņēmumu).

Lai iestātos apmācību projektā, uzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  1. Komersants nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam.
  2. Nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 150 EUR.

Svarīgi! Ja uzņēmumam pēc 2020.gada finanšu pārskata datiem ir GNU (grūtībās nonākuša uzņēmuma statuss), tad, lai pieteiktos atbalstam, var izmantot 2019.gada finanšu pārskata datus.

Sīkākai informācijai par projektu lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Ilzi Zuimaču
tālrunis: 25936659; e-pasts: ilze.zuimača@lpuf.lv