LPUF misija

LPUF veicina Latvijas Pārtikas pārstrādes nozares rentablu attīstību Latvijā un konkurētspēju eksportā, lobējot labvēlīgus tirgu regulējošus normatīvus un saimnieciskās darbības vidi, iegūstot valsts tiešu atbalstu nozarei, popularizējot Latvijas Pārtikas produktus vietējā patēriņa tirgū un aizstāvot Latvijas pārtikas uzņēmumu intereses eksporta tirgos.