Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris tiekas ar Turcijas pārstāvjiem

 Turpinot Latvijas pārtikas eksporta veicināšanu, 2020. gada 29. janvārī Zemkopības Ministrijas ēkā notika LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera un Turcijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameru pārstāvju tikšanās.

Viesiem no visiem Turcijas reģioniem tika prezentēta Latvijas pārtikas ražošanas nozare kā arī paaugstinātas kvalitātes produkti ar Zaļo  un Bordo karotīti.

Tika identificēti iespējamie scenāriji tālākai sadarbībai.