Tiešsaistes seminārs ar Lauku atbalsta dienestu

28. aprīlī, LPUF organizē tiešsaistes semināru ar Lauku atbalsta dienestu par aktualitātēm pārtikas pārstrādes nozarē.

Semināra tiks apspriestas pārstrādes uzņēmumu iespējas 2021. un 2022.gadā, valsts atbalsts – kredītprocentu daļēja dzēšana, atbalsts Nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai, ka arī būs atskats uz ieguldījumiem pārstrādes sektorā no 2014.-2020.gadam.